Not Signed-In
Which clippings match 'Digital Media Experiences' keyword pg.1 of 1
04 MARCH 2015

SandyStation: an augmented reality sandbox

"Jedná se unikátní projekt dvou studentů, Petra Altmana a Roberta Ecksteina z fakulty aplikovaných vÄ›d Západočeské univerzity v Plzni, kteÅ™í jej prezentují pod názvem SandyStation. Jde zÅ™ejmÄ› o vůbec první pískovištÄ› na svÄ›tÄ›, u kterého můžete upravovat zdrojový kód, pÅ™ehrávat firmware a pÅ™edevším maximálnÄ› propustit uzdu své fantazii :–).

SandyStation efektivním způsobem využívá senzorů Kinectu, který je umístÄ›ný ve výšce zhruba 2 metrů nad boxem s obyčejným pískem a používá se ke sledování hloubky na snímané ploše. Pokud na pískovišti udÄ›láte tÅ™eba bábovku nebo vyhloubíte díru, Kinect tuto informaci zpracuje a pÅ™edá unikátnímu programu, jež objekty rozpozná a následnÄ› pošle potÅ™ebná data projektoru a vykreslí obraz do prostoru pískovištÄ›. To vše se dÄ›je téměř okamžitÄ› v reakci na činnost, kterou uživatel na pískovišti vykoná."

And as translated from Czech to English using Google Translate: "This is a unique project of two students, Peter Altman and Robert Eckstein from the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, who present it under the name SandyStation. This is probably the first ever sand in the world, where you can edit the source code, firmware and play primarily lay off up to your imagination :–).

SandyStation effective use of the Kinect sensor, which is situated at a height of about 2 metres above the box with ordinary sand and is used to monitor the depth on the scanned surface. If the sandbox you do need a cake or drilling our hole, Kinect processes this information and passes a unique programme that recognizes objects and then sends the necessary data projector and paint a picture of the space sandbox. It all happens almost instantly in response to the action that the user performs the sandbox."

(JiÅ™í Hrma, 28 November 2011)

1

TAGS

2011applied sciences • AR Interactive Sandbox • augmented reality • colourful landscapes • contour linesCzech Republicdigital media experiencesexploratory learning experienceexplore and interactinteractive environmentsinteractive projection • interactive sandbox • kid-oriented experiences • Kinect 3D • Kinect sensor • object-based discoveryobject-based learningoverhead projector works • Peter Altman • Robert Eckstein • sand • sandbox • SandyStation • scientific visualisationtactile interactivetopographytoy • University of West Bohemia • video processing framework • video trackingvirtual modelvisual representations of scientific conceptsvolcano • Vrui VR • Xbox Kinect

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
28 MARCH 2014

Bath-water video game touchscreen makes a splash

"The AquaTop Display projects an image onto a water-filled bath. Users dip their hands in to control a computer game. Hand movements are detected by a Microsoft Kinect camera. The data collected is then translated into instructions that control the game. The fountains are driven by playing a low sound through waterproofed speakers at the bottom of the bath. Users can interact with the display from above or below the water's surface."

(BBC News, 28 November 2013)

[Researchers at The Koike Laboratory at The University of Electro-Communications in Tokyo have made a bath-water touchscreen that combines Microsoft Kinect camera to sense use interactions. The item was reported Laura-Jane Rich for the BBC2 Click programme.]

1
2

TAGS

2013 • AquaTop Display • bathbathtub • bathwater • BBC Click • BBC2computer gamedepth-sensing cameradigital media experiences • Hideki Koike • interactive environmentsinteractive experienceinteractive installationinteractive projectioninteractive visualisation • interactive water surface • Kinect for Xbox 360 • Koike Laboratory • Laura-Jane Rich • liquid • liquid touchscreen • Microsoft Kinectmicrosoft kinect camera • Ngoc Hong Ha (Shin) Phuong • projection mappingreactive graphicsreal-time interactivity • Shingo Yamano • Tokyotouchscreen • University of Electro-Communications • video gamewater • waterproof speaker • Yasushi Matoba

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
31 OCTOBER 2013

Squidsoup's Living Timeline at Amsterdam's Cinekid Festival

"We are delighted to be part of this year's Cinekid Festival (see http://www.cinekid.nl/ for more info) in Amsterdam, the Netherlands. In among a host of awesome content and highly engaging interactive kid–oriented experiences, we have installed our Living Timeline project. It feels great to give the piece its first international audience, and to be in this cool exhibition."

(Squidsoup)

1
2

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
Sign-In

Sign-In to Folksonomy

Can't access your account?

New to Folksonomy?

Sign-Up or learn more.