Not Signed-In
Which clippings match 'Xbox Kinect' keyword pg.1 of 1
04 MARCH 2015

SandyStation: an augmented reality sandbox

"Jedná se unikátní projekt dvou studentů, Petra Altmana a Roberta Ecksteina z fakulty aplikovaných vÄ›d Západočeské univerzity v Plzni, kteÅ™í jej prezentují pod názvem SandyStation. Jde zÅ™ejmÄ› o vůbec první pískovištÄ› na svÄ›tÄ›, u kterého můžete upravovat zdrojový kód, pÅ™ehrávat firmware a pÅ™edevším maximálnÄ› propustit uzdu své fantazii :–).

SandyStation efektivním způsobem využívá senzorů Kinectu, který je umístÄ›ný ve výšce zhruba 2 metrů nad boxem s obyčejným pískem a používá se ke sledování hloubky na snímané ploše. Pokud na pískovišti udÄ›láte tÅ™eba bábovku nebo vyhloubíte díru, Kinect tuto informaci zpracuje a pÅ™edá unikátnímu programu, jež objekty rozpozná a následnÄ› pošle potÅ™ebná data projektoru a vykreslí obraz do prostoru pískovištÄ›. To vše se dÄ›je téměř okamžitÄ› v reakci na činnost, kterou uživatel na pískovišti vykoná."

And as translated from Czech to English using Google Translate: "This is a unique project of two students, Peter Altman and Robert Eckstein from the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, who present it under the name SandyStation. This is probably the first ever sand in the world, where you can edit the source code, firmware and play primarily lay off up to your imagination :–).

SandyStation effective use of the Kinect sensor, which is situated at a height of about 2 metres above the box with ordinary sand and is used to monitor the depth on the scanned surface. If the sandbox you do need a cake or drilling our hole, Kinect processes this information and passes a unique programme that recognizes objects and then sends the necessary data projector and paint a picture of the space sandbox. It all happens almost instantly in response to the action that the user performs the sandbox."

(JiÅ™í Hrma, 28 November 2011)

1

TAGS

2011applied sciences • AR Interactive Sandbox • augmented reality • colourful landscapes • contour linesCzech Republicdigital media experiencesexploratory learning experienceexplore and interactinteractive environmentsinteractive projection • interactive sandbox • kid-oriented experiences • Kinect 3D • Kinect sensor • object-based discoveryobject-based learningoverhead projector works • Peter Altman • Robert Eckstein • sand • sandbox • SandyStation • scientific visualisationtactile interactivetopographytoy • University of West Bohemia • video processing framework • video trackingvirtual modelvisual representations of scientific conceptsvolcano • Vrui VR • Xbox Kinect

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
03 JULY 2011

Chris O'Shea @ Nottingham GameCityNights Episode 6

"Headlining Episode 6 is artist and designer Chris O'Shea, known internationally for his immersive, interactive multimedia work. Using Microsoft's Kinect, Chris will be talking us through the melding of videogames and play into contemporary art, with demonstrations of his previous and current projects."

(GameCityNights, 24 June 2011)

Fig.1 Chris O'Shea (2010). "Air Guitar prototype"

1

TAGS

2011 • 3D skeletal tracking • air guitar • applied research • artist and designer • artistic practiceBritish artistChris OSheaconceptualisationcorrelative analoguedesign researchdesign researcherdesignerdevice • Dr Sketchy • experimentationGameCity • GameCityNights • gamesgraphic representationguitarGuitar Hero • hand tracking • high-fidelity prototypehistogramimmersiveinteraction designinteractive multimediainteractive music gamesKinect • LibFreenect • MicrosoftNottingham • OfxKinect • OpenCVOpenFrameworks • OpenKinect • OpenNI • playingpractice-ledprototyperesearch project • Rock Band • speculative designtheory buildingUKusabilityvideogames and playvisualisationXbox Kinect

CONTRIBUTOR

Simon Perkins
Sign-In

Sign-In to Folksonomy

Can't access your account?

New to Folksonomy?

Sign-Up or learn more.